Email Marketing: Hướng Dẫn cho Người Mới Bắt Đầu (Chi tiết)

Theo một cách nào đó, email marketing phải chăng dần bị lu mờ bởi đã quá lạc hậu?

Chúng ta đang sống giữa thời đại mà social media nở rộ hơn bao giờ hết, và nó đang là xu hướng trong thế giới tiếp thị.

Mọi người nói về những điều thú vị trên Facebook, Youtube hay Tiktok mỗi ngày. Chúng mới mẻ, dễ tiếp cận và giúp người dùng tương tác tốt hơn.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mở email trung bình là 25,41% và tỷ lệ nhấp trung bình là 3,24%. Đó dường như không phải là những chỉ số thấp so với một số nước trên thế giới mà GetResponse đã đề cập trong báo cáo.